เงื่อนไขและข้อตกลง wm casino

เงื่อนและข้อตกลง คาสิโนออนไลน์ wm casino อยากให้สมาชิกได้อ่านเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน ด่อนการเข้าร้วมเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการกับเว็บตรง wm casino

1.wm casino ได้รับอนุญาตตามกฎหมายจาก First Cagayan

2.ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้มีผลผูกพันกับผู้เล่นเกม (ตามที่กำหนดไว้) และพื้นที่ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมถึงอินเทอร์เน็ต ระบบมือถือ หรือรูปแบบอื่นๆ ของการเข้าถึงผ่าน (“เว็บไซต์”) และเว็บไซต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.การฝากเงินถอนเงิน เข้าบัญชีสมาชิกของคุณชื่อและนามสกุลต้องตรงกับชื่อผู้ใช้ที่ระบุไว้เท่านั้น

4.คุณเข้าใจและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในที่นี้ และแม้ว่าสัญญานี้อาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว

5.wm casino มีสิทธิ์เลือกผู้ให้บริการระบบการชำระเงิน ทำหน้าที่รับการชำระเงินและ/หรือการจ่ายเงินในนามของ wm casino

6.ยอดเงินในบัญชีเครดิตสมาชิกของคุณจะไม่ถูกหักดอกเบี้ย

7.หากได้รับผลลัพธ์ของเกมที่คุณเข้าร่วมแล้ว wm casino จะยืนยันผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับรายการนั้น และผลการชนะทั้งหมดจะถูกรวมไว้ด้วย สมัครบัญชีสมาชิกของคุณ

8.wm casino อาจขอเอกสารที่สามารถตรวจสอบและระบุตัวคุณได้ ในการถอนทุกครั้ง

9.คุณเป็นบุคคลที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ หรือถูกเรียกว่าอายุขั้นต่ำที่อิงจากบุคคลส่วนใหญ่ตามกฎหมาย หากตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด คุณมีสิทธิ์เข้าร่วมเกมจากเว็บไซต์

10.คุณมีสิทธิ์และหน้าที่แต่เพียงผู้เดียวในการรายงานและชำระภาษีที่คุณเกี่ยวข้องในกรณีที่ได้รับรางวัลจาก wm casino

11.ซอฟต์แวร์ที่ให้บริการแก่ผู้เล่นนั้นเป็นของ wm casino หรืออาจมาจากบริษัทอื่น อย่างไรก็ตาม โปรแกรมเหล่านี้ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย คุณอาจใช้ซอฟต์แวร์เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวของคุณได้ หรือเพื่อใช้เป็นงานอดิเรกที่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง